2014 Pahlmeyer - Merlot2014 Pahlmeyer
Merlot
Napa, California
94


$79.99 
2001 Paloma - Merlot2001 Paloma
Merlot
Spring Mt. Dist.
Napa, California
 Only 1 left!
94
95
$169.00 $149.00 
2014 Pride - Merlot2014 Pride
Merlot
80% Napa & 20% Sonoma
Napa, California


$64.99 $59.99 
2014 Shafer - Merlot2013 Shafer
Merlot
Napa, California
 Only 3 left!
92

$69.00 $59.00 
2014 Trefethen - Merlot2014 Trefethen
Merlot
Oak Knoll District
Napa, California


$29.99